Současný proces kanonizace katolickou církví probíhá ve třech fázích:

V první fázi církevní autority zkoumají "život kandidáta na svatořečení". Tento proces, který může být zpravidla zahájen až pět let po smrti kandidáta, je nejprve uzákoněn na diecézní nebo eparchální úrovni. Po obdržení žádosti, po konzultaci s biskupskou konferencí a místními věřícími a po povolení Svatého stolce biskup svolá tribunál, který zkoumá život kandidáta (nebo jeho případné mučednictví). " Předvolá svědky a musí shromáždit a prozkoumat dokumenty napsané kandidátem a o kandidátovi," uvádí Katolická biskupská konference USA (USCCB). Diecéze následně zašle svou zprávu Dikasteriu pro blahořečení a svatořečení; devět teologů následně "hlasuje o tom, zda kandidát žil hrdinským životem nebo utrpěl mučednickou smrt".  Pokud hlasují souhlasně, a po přezkoumání kardinály a biskupy, kteří jsou členy dikasteria, prefekt dikasteria "předloží výsledky celého průběhu kauzy papeži", který dá souhlas a nařídí kongregaci vypracovat dekret, kterým kandidáta prohlásí buď za ctihodného (pokud "žil ctnostným životem"), nebo za blahoslaveného ("pokud podstoupil mučednickou smrt").

Ve druhé fázi je ctihodný blahořečen, když je mu "připsán zázrak na jeho přímluvu". Zázrak "musí být prokázán příslušným kanonickým vyšetřováním". Po blahořečení je ctihodnému udělen titul blahoslaveného (tento titul je automaticky udělen mučedníkovi po určení jeho mučednické smrti).

Ve třetí fázi je blahoslavený oficiálně kanonizován s určením dalšího zázraku, "který se připisuje přímluvě blahoslaveného a který se stal po jeho blahořečení". Kanonizace "umožňuje veřejné uctívání světce univerzální církví", uvádí USCCB.

Posledními dvěma světci, které církev kanonizovala, jsou svatí Artemide Zatti a Giovanni Battista Scalabrini, které papež František "zapsal mezi svaté" v říjnu loňského roku.

Zdroj: CNA

www.cirkev.cz