Všechny tři naše farnosti navštívil letos (2017) svatý Mikuláš tentokrát v neděli 10. prosince. Všude ho čekala pěkná návštěva – celkem dohromady to bylo asi 150 dětí. Nejdříve si naši herci připravili pro děti pohádku O krejčím Jehličkovi a hostinském Hamounovi. Jak už to v pohádkách bývá, jeden byl dobrák od kosti, druhý lakomec. Není třeba říkat, že Hamoun byl právě tím lakomcem a zlodějem. Když se nakonec oba dva ocitli na Božím soudě, všechno vyšlo najevo. Hamoun ale prosil za odpuštění a všeho litoval, a proto dostal novou šanci. Rozdal všechny svoje peníze a tak mohl také vejít do nebe.
Po skončení pohádky se otec Petr dětí zeptal, co se jim na pohádce nejvíce líbilo, a pak vyzkoušel děti, jestli umí také nějakou básničku nebo písničku o svatém Mikuláši. A to se už objevil Mikuláš, poté, co ho děti hlasitě zavolaly. Mikuláš byl opět štědrý, slíbil, že za rok přijde zase a jakmile mu P. Petr poděkoval, spěchal za dětmi do Ameriky. Poděkování patří všem účinkujícím a také těm, kdo připravovali balíčky.