V neděli 8. prosince 2019 zavítal do našich kostelů na setkání s dětmi svatý Mikuláš. Nejdříve navštívil děti ve Velkých Němčicích a potom už uháněl se svými motorovými saněmi do Uherčic. V obou našich farnostech přišlo na setkání se svatým Mikulášem asi 100 dětí. Děti opět shlédly pohádku o svatém Mikuláši – tentokrát Božího muže přepadli loupežníci a Mikuláše to málem stálo život. Naštěstí se krutí lapkové spokojili s kořistí a Mikuláše nechali jít. Ovšem zlato a peníze kazí člověka. Nakonec všichni tři loupežníci leželi mrtví ve své jeskyni – jeden tajně připravil otrávené jídlo a pití, při jeho příchodu z města ho zbylí dva zamordovali, no a potom si oba pochutnali na otráveném jídle. Když Mikuláš viděl, co se v jeskyni stalo, zeptal se dětí, jestli by loupežníkům dali ještě jednu šanci. Když děti souhlasily, svatý muž vzkřísil lupiče z mrtvých a ti mu hned poté slíbili nápravu života a polepšení. Po pohádce otec Petr vyzkoušel ještě děti, jaké znají básničky či písničky o svatém Mikuláši, a potom už přišel mezi děti jejich oblíbený světec, a jako každý rok, i letos, byl velmi štědrý. Jakmile Mikuláš rozdal dárky, už spěchal na Nový Zéland…