Neděle 11. prosince patřila především dětem, a to proto, že do našich kostelů zavítal jako již tradičně svatý Mikuláš. Nejdříve přišel do křepického kostela na 14. hodinu, kde ho čekalo asi padesát dětí, od těch nejmenších, až po středoškoláky. Nejdříve děti mohly shlédnout napínavou pohádku o dvou vykutálených bratrech, kteří se snažili svatého Mikuláše přelstít a tak si přijít k pěknému bohatství. Na Mikuláše si ale nepřišli a nakonec pozbyli téměř všechno, co měli. A co jim zbylo – byl to koš plný bonbónů – to museli za pokání rozdat dětem. Herci byli odměněni zaslouženým potleskem, a než přišel svatý Mikuláš, tak otec Petr vyzkoušel děti, jestli umí nějakou básničku nebo písničku o sv. Mikuláši, andělovi nebo i s vánoční tématikou. Našlo se několik málo odvážlivců, kteří předvedli své básničky, a potom už přišel svatý Mikuláš, který byl opět štědrý. A protože potom spěchal do Austrálie, děti poděkovaly svatému muži za dárky a rozloučily se s ním, aby světec mohl zase za dalšími dětmi. Ve Velkých Němčicích čekalo na Mikuláše asi 65 dětí a v Uherčicích dětí 40. Program byl všude stejný a poučení pohádky bylo všem jasné: Lakomství je škaredá vlastnost a lež má krátké nohy. Ve všech našich farnostech svatý Mikuláš řekl, že se mu mezi dětmi líbilo a proto slíbil, že za rok zase rád přijde.