Dnes dopoledne o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie zahájil papež František mimořádný Svatý rok, který je rokem Božího milosrdenství. Mše svatá na zaplněném Svatopetrském náměstí začala v 9.30. Ve své promluvě svatý otec mimo jiné řekl, že milosrdenství musí předcházet soudu. Nezapomněl také připomenout, že letos slavíme 50 let od ukončení II. Vatikánského koncilu, který byl zásadním mezníkem v životě celé církve. Po mši svaté se průvod kardinálů a biskupů následovaný papežem odebral ke Svaté bráně. Svatá brána již byla připravena – bylo třeba odstranit zeď, protože tato brána je zazděna zevnitř. Zvenku se už nezazdívá, jak tomu bylo dříve. Po krátké modlitbě papež bránu otevřel a vstoupil do ní jako první, následovaný svým předchůdcem Benediktem XVI., se kterým se ještě před bránou krátce pozdravil. Potom vstoupili i kardinálové a biskupové. Ve Svatopetrské bazilice byl slavnost zakončena požehnáním papeže Františka. Výjimečné na tomto Svatém roku je, že Svaté brány jsou k dispozici na celém světě – jsou to jednak katedrály a potom ještě další určená místa, především místa poutní nebo jiné významné kostely. Kéž Svatý rok milosrdenství přinese hojné ovoce!