Milé sestry a bratři,

v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde o „bránu Milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“ (bula Misericordiae vultus, čl. 3).

Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních církvích. Papežem je nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to především v katedrále a dalších významných svatyních. V naší diecézi bude těchto bran celkem pět.

Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla. Po zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým způsobem. Méně slavnostním způsobem budou otevřeny i další čtyři brány v diecézi.

Přehled Svatých bran v brněnské diecézi, termíny jejich otevření (řazeno chronologicky) a biskupští vyslanci:

Brno, katedrála sv. Petra a Pavla
Neděle 13. 12. 2015 v 9.00 hodin

Žarošice, kostel sv. Anny ( Mons. Karel Orlita):
středa 16. 12. 2015 v 18.00 hodin

Kostelní Vydří, kostel Panny Marie Karmelské (R.D. Mgr. Roman Kubín)
pátek 18. 12. 2015 v 18.00 hodin.

Znojmo, kostel sv. Kříže ( Mons. Václav Slouk):
sobota 19. 12. 2015 v 10.00 hodin
Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ( Mons. Jiří Mikulášek)
neděle 20. 12. 2015 v 9.00 hodin

Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou láskou. Po splnění podmínek je zde možné získat plnomocné odpustky. Posílena bude i zpovědní služba. Proto vybízím k poutím k těmto Svatým branám, protože Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí pro každého z nás.
Všechny informace o Svatém roku milosrdenství a o aktivitách papeže Františka najdete na vatikánských stránkách www.im.va, informace v češtině hledejte na stránkách Tiskového střediska ČBK tisk.cirkev.cz. Všechny informace o aktivitách v rámci naší diecéze budou zveřejňovány na www.biskupstvi.cz/rok-milosrdenstvi

K požehanému prožití Svatého roku milosrdenství Vám všem ze srdce žehná
+ Vojtěch Cikrle