V sobotu 13. srpna 2016 jsme jako každý rok vyrazili z Velkých Němčic na farní tábor do Újezdu u Černé Hory. Protože jsme letos nemohli sehnat dostatečný počet chlapců, přibrali jsme i jednu družstvo děvčat, a tak jsme poprvé měli tábor smíšený. Poté, co jsme se kolem oběda ubytovali, na prvním nástupu jsme děti rozdělili do družstev. Celá táborová hra se týkala starověkého Říma a družstva představovala různé skupiny obyvatelstva. Děvčata byla obchodnice a chlapecká družstva se jmenovala vojsko, rolníci a řemeslníci. Jednotlivá družstva dostala fixy, bílou látku a úkolem bylo vyrobit vlajku, která symbolizovala družstvo. Nesměl chybět ani bojový pokřik. V sobotu odpoledne a v neděli byl program ještě volnější – mše svatá, koupání, nějaké hry, ale v pondělí se už začalo naplno zápolit. Úkolem družstev bylo pod vedením zkušených senátorů vyrobit louče, přičemž soutěž spočívala v tom, kterému družstvu vydrží louč hořet co nejdéle. Během tábora družstva také musela na ohni připravit guláš, vyráběly se dýky, hledaly se kartičky v lese, nechyběla stopovačka, olympiáda a další soutěže a hry. Na začátku tábora začínali všichni jako otroci a cílem snažení bylo získat so největší možný postup. Děvčata se měla od otrokyně dostat ke služebné a potom se stát patricijkou a nakonec ženou senátora. To se podařilo nakonec všem děvčatům. Chlapci se od otroka dostávali k plebejci, patricijovi a senátorovi. Senátora až na jednoho získali všichni. V soutěži družstev k velkému překvapení zvítězily obchodnice, tedy děvčata. V jednotlivcích vyhrál Honza, na druhém místě se umístil Zdeněk a třetí místo obsadila shodně Ema a Nikolka. Nakonec nechybělo poděkování všem vedoucím a personálu táborové kuchyně. Tábor se vydařil, stejně jako počasí, o týden později jsme se v sobotu dopoledne šťastně vrátili domů. Bohu díky!