Na tábor v Bedřichově u Lysic jsme letos (2022) vyrazili v neděli 14. srpna. V tomto roce nás čekalo téma „Cesta do pravěku.“ Táborníci byli rozděleni na družstva Mamutů, Vlků, Bizonů a Medvědů. Zároveň probíhala i celotáborová soutěž jednotlivců. Všichni si během celého tábora vedli skvěle, především malí kamarádi byli velkým překvapením. I ti, kteří byli na táboře úplně poprvé, pobyt na faře výborně zvládli. Naše pravěké lovce čekalo mnoho různých soutěží a her, výroba oštěpů, lov medvěda, výroba náramků z přírodních materiálů, zvířátek z hlíny, které se pak vypalovaly. Nechyběla ani stezka odvahy, stopovačka a další. A v pátek už čekalo děti vyhodnocení, na které se všichni těšili. V družstvech si nejlépe vedli Mamuti, druhé místo obsadili Bizoni, třetí skončili Medvědi a na čtvrtém místě se umístili Vlci. V jednotlivcích se absolutním vítězem stal Alex. Druhé místo obsadila Anežka, a na třetím skončil Kryštof. Děti si potom mohly vybrat krásné ceny, přičemž odměněni byli i vedoucí družstev Petr, Dominik, Martin, Eva a další pomocníci Petr, Franťa a Tadeáš. Poděkování patřilo i ranhojiči Vaškovi a potom také kuchyni v čele s Milanem a Jitkou. Po celou dobu tábora byl přítomen i o. Petr. Poděkování patří tak všem, kdo tábor připravovali, ale také sponzorům a rodičům, kteří přispěli proviantem. V sobotu 20. srpna jsme rychle uklidili celou faru a v 10.00 odjížděli domů. Už se těšíme na další tábor. Téma zatím ale zůstává utajeno.