V pátek 22. července sloužil otec Petr mši svatou na táboře u Újezdu u Rosic pro děti z Uherčic. Zatímco večer vydatně pršelo, ráno už svítilo sluníčko a byl krásný den. Na táboře je celkem 34 účastníků – od dětí, přes mládež až po vedoucí. Mše svatá se konala kousíček od tábora v tzv. lomu. Vše bylo perfektně připraveno – písničky ke mši svaté s kytarou, oltář v podobě dřevěného stolu, nechyběly ani svíčky. Ještě před začátkem bohoslužby každý dostal papír a tužku, aby mohl napsat své hříchy. Po úvodu mše svaté jsme potom šli k ohništi, kde jsme své hříchy symbolicky spálili a tak odevzdali Bohu. Pak Alžbětka přečetla čtení. Otec Petr se ptal v promluvě dětí, do jakého družstva patří a následovala krátká katecheze o zvířátkách. Připomněli jsme si zároveň, že všichni běžíme velký závod, který trvá celý život a cílem je nebe. Oči, jak říká Bible, máme mít upřeny na Ježíše. Kdo chtěl, mohl pak říct přímluvu – děti se většinou přimlouvaly za děti v Africe, za chudé a trpící děti, nezapomněly poprosit ani za rodiče a blízké doma. Při modlitbě Otčenáš jsme potom vytvořili řetěz spojených rukou a připojili pozdravení pokoje. Mše svatá byla krásná. Po mši si Otec Petr dal kafe a kolem poledne se vracel domů, protože ho čekaly další povinnosti. Děti i vedoucí vypadali spokojeně, večer některé už čeká u slavnostního ohně skautský slib.