Asi 40 zájemců přišlo na přednášku Marie Šindelkové o pomoci sirotkům v Tanzánii. Přednáška se konala v kostele ve Velkých Němčicích v neděli 21. května 2023 v 15.30. Misionářka vyprávěla o začátcích svého misijního působení v Africe, o Božím působení a velké pomoci dárců, díky které bylo možné vytvořit dílo pomoci těm nejpotřebnějším. Misie zahrnuje v současné době domov pro sirotky a potom také ještě školu. Misie se tak rozrůstá díky sponzorům, bez nichž by toto dílo nebylo možné. Po přednášce, během které bylo možné shlédnout dva krátké filmy o sirotčinci a o škole, si mohli také zájemci zakoupit některé z výrobků domorodých obyvatel – ať už tašky, nebo šaty, a tak přispět na chod misie. P. Petr na závěr poděkoval přednášející a předal jménem farnosti finanční dar na chod misie a růženec z Medžugorje. Prožili jsme tak příjemné nedělní odpoledne.