Mezi novinkami nakladatelství Portál se objevila kniha Patricka Aherna s názvem Tři dary Terezie z Lisieux. Tato kniha zcela jistě potěší všechny, kdo mají rádi svatou Terezičku. Autor byl po celý život fascinován spiritualitou této světice a především tak zvanou její malou cestou. Terezka ho věrně provázela životem a tento newyorský biskup (1919 – 2011) patřil k těm největším odborníkům na život i dílo Terezky. A právě v této knize představuje v jakési zkratce její život a přiznává se ke svému obdivu k této svaté řeholnici. Když potom Jan Pavel II. udělil v Římě v roce 1997 Terezii titul učitelka církve, biskup Ahern stál v témže roce téměř přesně v den stého výročí její smrti u oltáře s papežem. Když v roce 2007 dopsal tuto knihu, byl již na kolečkovém křesle.

Autor ve čtivé knize popisuje tři dary Terezky, které vnímá jako zásadní. Tím prvním darem je její přitažlivost. Terezka je originální, dokáže nakazit člověka v tom nejlepším slova smyslu, jednoduše řečeno – je přitažlivá v tom, co říká, jak uvažuje, její duchovní život dokáže mnohé oslovit. Je to její prostota, která druhé přitahuje. Terezie nedotírá, nenaléhá. Na druhé straně, jestli něco nesnese, tak je to nedostatek odhodlání. Biskup Ahern nezapomene v první části knihy připomenout, čím vším si Terezie jako malá prošla – od smrti matky, po další jiné životní ztráty. Přesto ale zůstává pevně zakotvená v Bohu a o svém řeholním povolání nemá pochyb.

Druhým darem světice je podle autora její přesvědčení. Terezka je neochvějně přesvědčena, že tím nejdůležitějším je láska k Bohu, záchrana lidských duší a potom – s důvěrou jít dál. V této kapitole spisovatel líčí cesty sv. Terezie k zasvěcenému životu, a popisuje zde i tu zvláštní milost, kdy je jí dovoleno vstoupit do kláštera v pouhých patnácti letech.

A tím třetím darem je právě ona malá cesta. Touto cestou kráčejí malé duše – lidé, kteří jsou si vědomi svých omezení, ale kteří přece jenom mohou mít s Bohem blízký vztah. Terezie proto všechny úkoly v klášteře dělá, jak nejlépe umí, věrně a dobře. Dělá malé věci s velkou láskou. To je malá cesta Terezky. Věřila, že zdánlivě malé oběti jsou stejně důležité jako ty velké. Klíčem k tomu je podle Terezie umění prožívat přítomný okamžik.

Nádherný je doslov této knížky – autor zde popisuje období své životní krize. V té době prosil Terezii o pomoc. V zoufalství prosil Terezii o znamení – ať mu na znamení pomoci pošle květiny. Jak to dopadlo? To už si musí přečíst každý sám.

(Nakladatelství Portál: Tři dary Terezie z Lisieux, 123 stran, autor Patrick Ahern)