V roce 2017 se během Tříkrálové sbírky vybralo v Křepicích 48 659Kč (průměr přibližně 37Kč na jednoho obyvatele), v Uherčicích 52 399Kč (průměr 50Kč na jednoho obyvatele) a ve Velkých Němčicích 68 533Kč (přibližný průměr na obyvatele 39Kč). Všem organizátorům, koledníkům i dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!