Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření posouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru. Aktuální opatření protiepidemického systému PES nedovolují uskutečnit koledu v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Od 1. do 24. ledna 2021 proto Tři králové připravili koledu virtuální. Podpořit Diecézní charitu Brno mohou lidé přímo na webu www.trikralovasbirka.cz prostřednictvím online kasičky, kde si i sami zvolí konkrétní Charitu, které pomohou. Na webu sbírky a brněnské Charity jsou pro dárce připraveny i video dárky, které budou virtuálně šířit tříkrálovou radost a požehnání, které ke sbírce neodmyslitelně patří.

Přehled odkazů:
- Online kasička – www.trikralovasbirka.cz
- Informace o sbírce v brněnské diecézi – www.dchb.charita.cz
- Facebook – www.facebook.com/Charita.Brno
- Instagram - www.instagram.com/charita_brno/

www.biskupstvi.cz