Tříkrálová sbírka, která se uskutečnila v našich farnostech v sobotu 7. ledna, a jejíž výtěžek je jako již tradičně pod záštitou Charity a slouží tudíž všem potřebným, vynesla v letošním roce 2023 v Uherčicích 76 541 Kč a ve Velkých Němčicích 104 314 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať koledníkům malým i velkým a Vám všem, kdo jste přispěli a pomohli, aby i Charita mohla pomáhat.