Přesně o slavnosti Zjevení Páně (lidově "Tří králů") se v našich obcích konala již tradiční tříkrálová sbírka na pomoc České charitě. V Uherčicích i Velkých Němčicích se v tomto roce 2024 vybraly rekordní částky. V Uherčicích to bylo 83 445 Kč (průměr 80 Kč na jednoho obyvatele), ve Velkých Němčicích 106 971 Kč (průměr 60 Kč na jednoho obyvatele).

Velké poděkování patří koledníkům malým i velkým, kteří koledování výborně vládli i v deštivém počasí, a vůbec všem, kdo na charitu přispěli a pomohli. Moc děkujeme!