Tříkrálová sbírka je dlouhodobý celostátní charitativní projekt Charity Česká republika. Koná se vždy první dva týdny v lednu (1. - 15. ledna), kdy dobrovolní koledníci v kostýmech Tří králů navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, aby prosili o dar pro potřebné a šířili radostnou novinu o narození Krista.
Poslání sbírky "Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla" se naplňuje těmito způsoby:
sběr finančních prostředků na pomoc lidem v nouzi a realizace této pomoci prostřednictvím charitních projektů a služeb,
výchova veřejnosti k charitativnímu cítění, k vědomí, že mezi námi žijí lidé, kteří se ocitli v obtížné existenční situaci a poslání Charity je jim pomáhat,
šíření radostné zvěsti o narození pána Ježíše Krista do všech domácností v ČR.
Tříkrálová sbírka má před sebou sedmnáctý ročník (2001 - 2017), Nultý ročník proběhl v roce 2000 jen v olomoucké arcidiecézi.