V sobotu 3. 1. 2015 se jako každoročně konala v naší obci Tříkrálová sbírka. Do ulic Velkých Němčic vyrazilo celkem devět skupinek koledníků, z toho 10 dospělých a 26 dětí. Vše začalo přípravou na faře, kde se koledníci sešli před devátou hodinou. Ti, kdo neměli královské oblečení ani královskou korunu, dostali vše potřebné na místě, někteří už přišli oblečení za krále. Potom následovalo před farou nezbytné focení a rozdělení do skupinek. Každá skupinka měla s sebou bílé i barevné křídy, malé cukříky jako upomínku od Charity a nezbytnou pokladničku. Rozchod byl krátce po deváté hodině. První skupinka dorazila na faru asi o půl jedenácté, poslední kolem třinácté hodiny. Na faře čekalo všechny účastníky pohoštění v podobě párku s rohlíkem. Nechyběl ani teplý čaj nebo dobrá šťáva. Pro dospělé byla připravena dobrá farní slivovice a také trochu vína. Vše probíhalo pod záštitou pana starosty a obecního a farního úřadu. Koledníci chvíli poseděli a popovídali, děti se dělily o sladkosti a dobroty, které dostaly od dobrých lidí za své koledování. Celkem se vybralo 60 434 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať a velké poděkování patří všem koledníkům, organizátorům a také všem dárcům, kteří přispěli na Charitu, tedy na potřebné, trpící a lidi v nouzi, krásnou částkou.