Svátek sv. Václava jsme v pátek 28.9. jeli slavit na pouť na Turzovku na Slovensko. Autobus odjížděl v brzkých ranních hodinách, o půl 9 už jsme vyráželi na pěší cestu chodníkem Matúša Lašuta ke kapličce Panny Márie, Kráľovnej pokoja. V 11 hodin jsme slavili mši sv. v novém kostele Panny Márie Matky Cirkvi. Ve 12.30 pak byla česká mše v kapličce.  Po občerstvení duše i těla jsme načerpali i vodu z pověstných pramenů, zájemci navštívili vyhlídkovou věž a pomalu jsme se odebrali k autobusu. Domů jsme dorazili po 18. hodině. Byl to požehnaný prosluněný den v pohodovém společenství, Bohu díky!

V r. 1958 se na hoře Živčáková zjevila mladému lesníkovi Matúšovi Lašutovi Panna Maria, když se jako obvykle modlil u jejího obrazu, zavěšeného na stromě. Byl to rok stého výročí zjevení Panny Marie v Lurdech. Panna Maria se mu zjevila ještě několikrát poté. Začali sem putovat věřící a začíná tady docházet k různým uzdravením i díky pramenům léčivé vody.