Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. Od pondělka11. 5.  tedy mše svaté budou slouženy jako obvykle (viz rozpis bohoslužeb v kategorii "Ke stažení"). V pondělí bohoslužba zatím ještě nebude dětská, začátek je ale stejný v 18.00. Bohoslužby v úterý a v pátek začínají v 19.00. Pokud nebude stanoveno jinak, bude se ve farnosti konat také bohoslužba s nedělní platností v sobotu v 19.00, na kterou bude pozváno 100 farníků (poprvé v sobotu 16. května). Ostatní prosíme, aby šli na mši svatou v neděli. Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod. Stále také platí dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě.