Na svátek sv. Štěpána, 26. prosince je v naší obci tradicí, že se po ranní mši svaté sejdou děti a obcházejí nemocné, kteří se nemohou účastnit mše ze zdravotních důvodů. Přicházejí k nim s přáním požehnaných Vánoc, předají vyrobené přáníčko a zazpívají koledy.
Odpoledne se vyjíždí do hustopečské nemocnice. Děti v doprovodu dospělých obcházejí pokoje, pozdraví nemocné, rozdají přáníčka a za zvuků kytar zazpívají koledy. Nakonec se na chodbě zazpívá Narodil se Kristus Pán, kdy se připojí i sestřičky a personál. Dokonce i pacienti se často připojí ke zpěvu a vzniká tak krásné společenství. Sestřičky jsou vždy velmi ochotné a vstřícné.
Tato tradice je vždy obohacením nejen pro nemocné, ale i pro koledníky.