Ozbrojený konflikt na východní Ukrajině začal na jaře 2014 a navzdory příměří ze září 2015 stále pokračuje. Jeho oběti jsou zapříčiněny především obrovským množstvím neodstraněných min a nepřetržitou dělostřeleckou palbou. Zjištěných obětí je asi 9.000, k nimž se přidávají nezvěstní a uvěznění, držení často nezákonně.

Nestabilní situace, neustálá hrozba ozbrojeného útoku a v důsledku toho větší výskyt ozbrojených, nikým nekontrolovaných band způsobují obyvatelstvu vážné problémy, a to nejen na přímo postižených územích, ale v celé zemi. Obraz zhoršuje všeobecná ekonomická situace, která je zachvácena zatěžující inflací a drastickým omezením možnosti nákupů: více než 500.000 obyvatel naléhavě potřebuje potraviny. Uprchlíků uvnitř země je více než milion a půl.

Na územích přímo zasažených válkou je nejvíce potřeba pomoci v oblasti zdravotnictví: více než 120 zdravotnických center bylo poškozených nebo zničených. Největšímu riziku jsou vystaveny těhotné ženy a rodičky a velmi velké nebezpečí představuje šíření AIDS a tuberkulózy. Chybějí anestetické prostředky a operace jsou často prováděny bez anestézie. Tam, kde jsou léky dosažitelné (mnoho lékáren bylo zavřených), dosahují jejich ceny nedostupné výše. V oblastech, kde je konflikt nejcitelnější, v současnosti žijí ve velmi těžkých poměrech asi tři miliony lidí, z nichž většinu představují staří, kteří nebyli schopni opustit bojovou zónu. Pokud jde o obydlí, asi 12 až 15 tisíc domů bylo poškozeno a více než tisíc úplně zničeno. Zvláště dramatická situace nastane z teplotních důvodů v podzimním a zimním období.

Velký počet dětí nemůže chodit do školy. 200.000 jich našlo útočiště v oblastech Ukrajiny, které nejsou zasaženy: tedy každé čtvrté dítě je uprchlíkem. Mnohé z nich jsou postiženy závažnými formami psychologického traumatu způsobeného násilím, jehož svědky byly anebo ho samy zakusily. Některé z nich dokonce ztratily schopnost číst a psát.

Stav konfliktu představuje největší problém pro nalezení východiska z humanitární krize. Především platí omezení pro dovoz komerčního zboží, včetně léčiv, jakož i nesmírné těžkosti pro přístup mezinárodní pomoci na nejvíce sužovaná území.

(převzato z www.cirkev.cz)