Velkým úspěchem skončilo pro naše farnosti okresní kolo soutěže Bible a my v Nikolčicích. Z našich farností se zúčastnilo dohromady deset soutěžících. ZŠ školu v Uherčicích v I. kategorii zastupovala Karolína Předešlá a Monika Mahovská. ZŠ Křepice vyslala do soutěže v I. kategorii vítěze školního kola Kláru Eliášovu a Lenku Horákovu. Za Velké Němčice v první kategorii soutěžili Josef Smetana a Terezka Krišpínová, ve druhé kategorii Aneta Furchová a Klára Homolová a ve třetí kategorii Klára Jelínková a Lucie Frömmelová.

Do Nikolčic jsme vyrazili po osmé hodině dvěma auty. Po obvyklé prezentaci se naši soutěžící podívali, kde mají svá místa a pomalu se připravili na test. Letos byla opět rekordní účast. Z devadesáti přihlášených nakonec dorazilo osmdesát, ale i tak byl rekord v počtu soutěžících vytvořen. O soutěž je čím dál větší zájem, a to je dobře.

Celou soutěž moderovala Kateřina Fridrichová, která na úvod předala panu starostovi a paní ředitelce, kteří pronesli krátké zdravice. Poté byli představeni jednotliví porotci z řad duchovních, pan učitel Jiří Slavík řekl ještě několik slov k soutěži a pak už zahájil soutěž přáním a modlitbou pan farář Jiří Topenčík.

Pak už nebránilo nic tomu, aby porotci jednotlivých kategorií rozdali testy a soutěžící se pustili do práce. Asi za půl hodiny byly odevzdány poslední práce, a zatímco porota hodnotila práce soutěžících, muzikant Kralovič se svou kytarou se věnoval účastníkům, přičemž byl i prostor pro společné zpívání, ale i otázky a soutěž.

Úspěch přišel hned v první kategorii, kdy se do užšího finále dostali Karolína Předešlá a Josef Smetana, který nakonec skončil na krásném třetím místě. Ve druhé kategorii Aneta Furchová dosáhla dokonce na druhé místo a tím i na účast v celostátním kole v Brně. A nakonec přišlo to nejlepší – vítězství Kláry Jelínkové ve III. kategorii, a tím samozřejmě také účast v brněnském finále v březnu 2016.

Všichni soutěžící dostali za účast plaketu a finalisté ještě něco navíc. Odměny byly hodnotné, především šlo o krásné knihy. Všem účastníkům blahopřejeme. Už samotná účast v okresním kole byla velkým úspěchem. Poděkování patří všem organizátorům, a teď se už těšíme na brněnské finále.