Před několika měsíci se na našem knižním trhu objevila kniha s názvem Děcka, valíme do nebe. Autorem knihy je známý minorita P. Robert Mayer a mnoho dalších spoluautorů. Otec Robert byl známým knězem, který působil v Brně. Knězem byl osm let a za tu dobu si získal srdce mnoha věřících i nevěřících. Zemřel letos 1. února 2016 po těžkém úrazu. Kniha se okamžitě stala „trhákem“ a v každoroční soutěži o nejlepší knihu, pořádanou Katolickým týdeníkem, zvítězila s obrovským náskokem.
Kniha se skládá ze tří částí. Tu první tvoří Paraguayský deník. Autorem deníku je Robert, který zde popisuje cestování do Jižní Ameriky na začátku roku 2015. Deník je doprovázen fotografiemi, které si Robert pořizoval na svůj mobil. Druhá část knihy nese název Ze stařenčiny kroniky a je takovým průřezem Robinova života. Poslední, třetí část knihy potom už tvoří mnohá svědectví nejbližších, přátel, farníků, ale i mnoha dalších, kteří se zde podělili o nějakou drobnou zkušenost či postřeh ze života oblíbeného kněze. Například otec Elias Vella uvedl: „Otec Robert po sobě zanechal velmi hluboké dědictví založené na lásce, radosti, jednoduchosti, pokoře a nadšení. A toto dědictví nikdy nezmizí a ani nezemře.“
Knihu vydalo nakladatelství Flétna v roce 2016.