Pokaždé jinak spolu s dalšími účinkujícími nám zpříjemnili podvečer na Boží hod vánoční. Jako tradičně tento den v 17.00 je dnem vánočního koncertu v kostele sv. Václava a Víta. Nejinak tomu bylo i v letošním roce 2016. Pavel Šabata připravil s dětmi i dospělými asi 75minutový krásný koncert. Nejdříve nám zazpívaly děti spolu s mládeží některé koledy a vánoční písně. Druhou část koncertu tvořili naši mužáci a na závěr omlazená kapela Pokaždé jinak. Vypomohli i další hudebníci, letos poprvé se na housle přidala Anežka z Křepic. Koncert se vydařil a nakonec jsme si všichni zazpívali tu nejkrásnější koledu „Narodil se Kristus Pán“. Koncert uvedl krátce P. Petr, který přivítal všechny přítomné a na závěr poděkoval účinkujícím, Pavlovi, který vše zorganizoval, a také posluchačům, kteří přijali pozvání, přišli na koncert a tak podpořili snahu těch, kdo dlouho před tím cvičili a připravovali koncert. Kostel byl zcela zaplněn a nebylo málo těch, co museli stát. Je vidět, že vánoční koncert už má své renomé a patří k pevným bodům života naší farnosti o vánočních svátcích. Poděkování samozřejmě také patří všem technikům, pomocníkům, kteří připravili vše potřebné.