Jménem tvůrců a redaktorů našich farních stránek přejeme všem našim čtenářům, přátelům, známým a fanouškům, pokojné a požehnané svátky vánoční. Zároveň děkujeme všem, kdo na našich stránkách hledají nejen informace, ale také posilu a povzbuzení. Milostiplné Vánoce Vám všem!