Na Štědrý den si tentokrát děti pod vedením Pavla Šabaty připravily vánoční zpívání a to na 15. hodinu v kostele ve Velkých Němčicích. Zapojilo se i několik dospělých i mládež. Kostel byl velmi slušně zaplněn, a tak jsme se už mohli pomalu naladit na vánoční atmosféru. Zpívání se vydařilo, děti byly šikovné a posluchači v kostele se mohli připojit ke známým koledám. Obdivovali jsme především nasazení dětí, se kterým koledy zazpívaly. Odměnou byl dětem velký potlesk a malá sladkost za všechnu tu námahu. Pak už rodiče spolu s dětmi šli ke štědrovečerní večeři…