13.4. Zelený čtvrtek – Památka Večeře Páně
Křepice 17.00
Velké Němčice 18.00
Uherčice 19.00

14.4. Liturgie Velkého pátku – Památka Umučení Páně
V 15. 00 pobožnost křížové cesty ve všech farnostech
Křepice 18.00
Uherčice 18.00
Velké Němčice 18.00

15.4. Slavnost velikonoční noci – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Křepice 18.00
Uherčice 18.00
Velké Němčice 20.00

16.4. Boží hod velikonoční
Uherčice 8.00
Křepice 9.30
Velké Němčice 11.00
Při mši sv. svěcení pokrmů, po mši sv. Te Deum a svátostné požehnání.

17.4. Velikonoční pondělí
Uherčice 8.00
Křepice 9.30
Velké Němčice 11.00