Za tvůrce a redaktory našich farních stránek Vám z celého srdce přejeme pokojné, požehnané a milostiplné Velikonoce.

Kristus vstal z mrtvých! Aleluja! Aleluja!