Kněz, který neslaví Památku umučení Páně, se jako obvykle v tento den místo toho modlí nešpory.
_ Památka umučení Páně se slaví jen v katedrálách a farních kostelích s jedním nebo dvěma přisluhujícími bez účasti lidu.
_ Čtení pašijí se rozdělí mezi kněze a přisluhující; může je též přečíst sám kněz (jáhen).
_ Výzvy k velkopátečním přímluvám ať pronáší přisluhující, orace vždy sám celebrant.
_ V přímluvách bude doplněna 11. přímluva za ty, kdo se nacházejí ve zmatku, za nemocné a zemřelé.
_ Kde je zvykem uctívat kříž políbením, musí být toto gesto omezeno výhradně na celebranta.
_ Tam, kde nebudou obřady přenášeny přímým přenosem, mohou kněží tuto památku slavit jednodušším způsobem.

Kdo by se chtěl duchovně připojit, obřady Velkého pátku začíná slavit P. Petr v 17.00.