Ani v letošním roce jsme v naší uherčické farnosti nevynechali vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého. Ta začala v sobotu 19. května ve 21.00. Na slavnost přišly desítky zájemců, a to nejen místních. Hlavním celebrantem byl jako každoročně otec Jaromír Smejkal, místní otec Petr koncelebroval a nechyběl ani jáhen Bedřich. Hlavním tématem promluvy otce Jaromíra byla žízeň – nejen ta naše po Duchu svatém, ale také Kristova žízeň po spáse světa.
Po krátké promluvě kněží pomazali všechny přítomné olejem a pak už byl prostor k modlitbě. Tuto možnost mnozí využili a přišli poprosit Ducha svatého o jeho pomoc a dary. Kněží a jáhen se rozmístili po kostele a lidé mohli přicházet na modlitbu. Během modlitby hrála a zpívala výborná schóla především písně k Duchu svatému. Mše svatá trvala asi hodinu a tři čtvrtě a všichni jsme prožili požehnaný čas. Díky patří všem, kdo se na slavnosti jakýmkoliv způsobem podíleli a také všem, kdo přijali pozvání.