V sobotu 4. června 2022 jsme v kostele sv. Jana Křtitele v Uherčicích večer ve 21.00 slavili svatodušní vigilii. Konečně jsme se zase mohli bez všech možných omezení sejít a modlit za dary Ducha svatého. Na mši svatou přišlo 60-70 věřících, přijeli také přátelé z Křepic a Popic. Mši svaté předsedal otec Petr, jako modlitebníci sloužili potom ještě místní jáhen Bedřich a otec Jaroslav z Vranovic. Otec Petr během promluvy připomněl důležitost touhy pro setkání s Duchem svatým. Po promluvě následovala obnova křestního slibu a potom byli všichni přítomní pomazáni olejem. Pak už byl prostor k modlitbě a prosbám o dary Božího Ducha či konkrétní milosti a potřeby. Zájem byl velký, na což byl připraven náš skvělý sbor, který modlitbu doprovázel svými písněmi. Mše byla krásná, po ní se nám nechtělo ani domů. Chvíli jsme ještě popovídali s přáteli a pak se už rozešli, či rozjeli domů, protože příští den nás ve farnosti čekala další slavnost prvního svatého přijímání.