Program slavení Jubilea Fatimy v brněnské diecézi:

neděle 17. 9. 10:15 Brno, katedrála – přivítání sochy Panny Marie Fatimské
10:30 mše sv., celebruje diecézní poutní referent R. D. Milan Vavro
12:00 blok modliteb a meditací farností, hnutí a komunit
15:00 program slavnostního setkání diecéze v katedrále, růženec
16:30 hlavní mše sv. celebruje pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul a kněží brněnské diecéze (s sebou albu a bílou štolu)
18:00 Znamení úcty - slavnostní průvod se sochou Panny Marie
sobota 30. 9. 17:00 Žarošice
neděle 1. 10. 10:30 Křtiny u Brna