Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,

milé sestry, milí bratři,

obracím se k vám všem v této těžké době, tentokrát nejen s další žádostí o modlitby, ale také s prosbou o konkrétní pomoc v duchu evangelijních slov: „ … byl jsem na cestě a ujali jste se mě…“

Situace lidí, kteří k nám prchají z Ukrajiny, je vážná. Na hrůzy války doplácejí hlavně lidé bezbranní - ženy s dětmi, sociálně slabí, hendikepovaní a staří. Naše Diecézní charita Brno je od počátku válečného konfliktu v přímém centru dění a všemi dostupnými možnostmi pomáhá ukrajinským uprchlíkům v jejich kritické životní situaci. Nyní již však docházejí možnosti ubytování, proto vás prosím o pomoc.

Tam, kde je to možné, postarejme se o přijetí ukrajinských obyvatel a jejich podporu v době, kdy si sami nemohou pomoci. Nabídněme jim podle možností přístřeší v našich farních budovách, domovech, ve volných objektech vhodných k bydlení, nabídněme jim pomoc a doprovázení lidmi z našich farních společenství… Ale počítejme s tím, že tato pomoc může být dlouhodobá.

Dle sdělení ředitele Diecézní charity Brno Ing. Oldřicha Haičmana mají lidé přicházející z Ukrajiny vyřešený pobyt v souladu s naší legislativou, jsou zařazeni do systému dávek hmotné nouze, mají nárok na zdravotní pojištění a mohou v České republice legálně pracovat. Ubytovaní budou na základě nájemní smlouvy.

Lidé, kteří k nám z Ukrajiny přicházejí, jsou často dezorientovaní, prožili útrapy války, mají jazykové bariéry. Potřebují doprovázení, materiální i finanční pomoc při zařizování potřebného vybavení a pořízení věcí nutných k životu. Pozvěme naše farní společenství k pomoci a podpoře těchto našich bližních.

S bližšími informacemi a dotazy, včetně žádostí o specifickou duchovní pomoc, se obracejte přímo na Diecézní charitu Brno.

Kontakty: telefon 545 426 610, e-mail: reditelstvi@brno.charita.cz.

Děkuji každému z vás, za jakoukoliv pomoc – duchovní i materiální.

V modlitbě provází a ze srdce žehná

Mons. Vojtěch Cikrle, v.r.

diecézní biskup brněnský

V Brně dne 15. března 2022