1907 – 1915 - dary

1907
Manželé František a Jenofefa Čihalovy (č. 48) darovali chrámu sochu Páně a jesle (Betlem). Socha 145 cm vysoká, byla snaživou katolickou firmou Brněnskou „Prosecký Rek“ za 200 Kor. zhotovená a na posvícení 1907 poslancem T. Šilingrem slavnostně posvěcená. Světitel konal také slavnostní kázání. Jesle zakoupeny u Grödenské firmy J. Rifesser za 158 Kor.
1908
Manželé Jakub a Antonia Hančkr. (č. 2) darovali závoj na Marii Lourdskou, školním dítkám školní prápor.
1909
Smetanova Mína darovala konvičky s jemně ozdobeným táckem, pak červenou pokrývku na vedlejší oltář.
1909
Služka Maria Seitlova darovala na antipendium kazatelní obnos 10 Korun.
1909
Manželé Jakub a Antonia Hančkr. (č. 2) darovali velum s požehnáním v ceně 40 Korun.
1909
Manželé Jan a Cecilie Cikl z č. 18 darovali koberec k oltáři sv. Josefa v ceně 40 K.
1915
Rodina Hančkrova č. 2 a Vitkova vdova zakoupili společně a darovali chrámu P. krásné ciborium s bohatě zlatem vyšívaným pláštíkem v ceně 250 K.
Manželé František a Jenofefa Čihalovy č. 48 dralovali chrámu P. sochu nejčist. Srdce P. Marie. Socha byla firmou „Prosecký a Rek“ za 250 K dodána a dne 9. listopadu místním farářem s přiměřeným kázáním posvěcena. Socha ta má sloužiti jako památka na jubilejní rok Konst.
Rodina Tomkova darovala závoj a věnce na sochu Lurdské P. Marie v ceně 20 K. Zároveň dobročinností sl. Andersová z Mikulova byla socha vyčištěna a opravena p. Proseckým za 20 K.
Rodina Čihalova a Uhlová zakoupily bílý bohatě vyšívaný ornát s příslušenstvím za 265 K.
Manželé Václav a Antonia Fröhlichovi koupili červené antipendium na kazatelnu s nadpisem „Kdo z Boha jest, slovo B. slyší“ v ceně 50 K.
Farář zakoupil z čistého zisku z prodaných kancionálků pro chrám P. albu červeně vyšívanou s paličkovanými krajkami za 48 K.
Děvčata školní upletla antipendium s podloženým sametem na hlavní otář.

R.Renda, farář – konkomisař, Starovice