1936 – 1942

 1936 byly z milodarů farníků instalovány 3 reflektory v presbytáři za obnos 482 Kč.

1937 byly z milodarů farníků natřeny všechny kostelní lavice od Leona Grüsehky, malíře   a natěrače ve Vranovicích za obnos 1 494 Kč.

1938 byla pozlacena a postříbřena monstrance a patena k zaopatřování firmou Leop. Polášek v Brně za obnos 1 050 K. K uhražení tohoto obnosu přispěli farníci zlatem a penězi v celkové hodnotě 813,60 K, takže kostelní pokladna hradila pouze 141,40 K.

1939 Furchová Emilie z Uherčic zakoupila pro hlavní oltář fialové antipendium. Z kostelní pokladny zakoupeno fialové antipendium na kazatelnu za 260 K.

Zdejší růžencové bratrstvo darovalo kostelu 360 K, za něž koupeno 15 m lněného plátna à 42 K na pořízení kostelního prádla.

1940 za obnos 1 200 K dala zdejší obecní rada naladiti a vyčistiti varhany varhanářem Josefem Hlaváčkem z Brna.

1941 V neděli 28. září na svátek sv. Václava posvětil zdejší farář sochu sv. Václava, kterou pro zdejší kostel zakoupila od „Chrámového družstva“ v Pelhřimově za obnos 3 500 K, s konsolkou celkem 3 750 K, zdejší soukromnice Růžena Hlavičková, č. 63. Dárkyně brzo potom, totiž 4. 12. 1942, zemřela.

1942 Dne 7. Dubna byly pro válečné účely zrekvírovány ze čtyř dva zvony, a sice:

         1) „Sv. Jan Křtitel“ – váha 733 kg s nápisem „Věnován ze sbírek a příspěvků obce  jako díky za osvobození vlasti.“

         2) „Maria“ – váha 315 kg s nápisem „Svatá boží Rodičko, oroduj za nás a ochraňuj    obec naši.“

         Oba byly ulity firmou v Brně. Tyto zvony sundali s věže zdejší občané: Valnoha Bedřich, č. 16 a Kužel Julius, č. 195. Ježto zdejší zvony byly výborně sladěny, nechal zdejší farář jejich zvuk při vyzvánění – na rozloučenou – natočit na gramofonovou desku, jíž by mohlo býti použito v případě, že bude zaveden místní rozhlas.