1950
Byla z milodarů pořízena nová skříň na pluviály za 5 150 Kčs.
1951
Dne 13. 5. posvětil místní farář 2 fialové a 2 bílé - tyto se vším příslušenstvím – korouhve, jež byly pořízeny za obnos 14 644 Kčs. Na tento obnos přispěli 2 nejmenovaní zdejší dobrodinci 11 000 Kčs.
1952
Byly pořízeny 2 nové červené korouhve s opravenými na nich obrazy za obnos 2 152 Kčs. Byly opraveny varhany za obnos 7 800 Kčs. Zdejší farníci – manželé Smekalovi č. 24 – darovali kostelu sochu sv. Anny. Byly pořízeny varhany na elektrický pohon za obnos Kčs 12 887. Byla „dokončena“ oprava válkou poškozených kost. oken za obnos Kčs 5 150.
1954
6. 12. byly zakoupeny 2 páry hábitů pro ministranty s příslušenstvím za Kč 866.