LP 1976
Rok 1976 byl pro naši farnost opravdu rokem jubilejním! V prvé řadě farnost oslavila 80. výročí posvěcení našeho farního chrámu Páně. Při této příležitosti bylo v celém našem děkanství sv. biřmování. Původně bylo stanoveno Kap. Ordinariátem v Brně na den 4. září. Po dlouhých a svízelných jednáních byl stanoven termín 24. července. Přípravy se biřmovanci zúčastňovali svědomitě, poctivě a pravidelně. Měsíc červenec byl měsícem abnormálních teplot – dosahovaly teploty až 35°C. Lidé byli malátní a též v té době bylo mnoho náhlých úmrtí. Biřmování bylo v celém děkanství hustopečském. A sice na dvou místech: v Uherčicích dopoledne a v Křepicích odpoledne. V Uherčicích byli biřmovanci: z Uherčic, Hustopečí, Starovic, Staroviček a Kurdějova, Šakvic, Strachotína, Pouzdřan a Popic. V Křepicích byli biřmovanci z Křepic, Nikolčic, Vel. Němčic a Divák. Ačkoliv předtím byla velká vedra, v den sv. biřmování se ochladilo a byly dešťové přeháňky. V Uherčicích bylo 235 biřmovanců, v Křepicích 135.
Rok 1976 byl rokem mimořádných tepelných výkyvů. Bylo velké vedro a zase hned na to chlad a zima. Byl to rok velkého sucha. Přes velké sucho – hektarové výnosy činily 35 q po 1 ha.
V roce 1976 bylo církevně oddáno 8 manželských párů. Čtyři v Uherčicích, čtyři byly propuštěny do jiných farností. Bylo pokřtěno celkem 20 dětí, z toho 8 chlapců a 12 děvčat. Většina zemřelých přijala svátost umírajících; jen několik úmrtí bylo náhlých – bez zaopatření.
Toho roku bylo podáno 15 015 sv. přijímání. Přes velký tlak na věřící, náboženský život se v naší farnosti drží. Zvýšila se účast na bohoslužbách ve všední dny, zvláště, když se konají ve večerních hodinách.
Celkem je rok 1976 hodnotit - po stránce náboženské – jako rok náboženského vzrůstu. Bylo zde udělováno sv. biřmování téměř z více jak půl děkanství. Jistě tato církevní slavnost měla vliv na náboženský život naší farnosti.
Dne 1. června 1977 bylo zveřejněno, že sv. Otec Pavel VI. jmenoval pana biskupa ThDr. Františka Tomáška – kardinálem! Má tedy ČSSR zastoupení v Kardinálském sboru!