L.P. 1978
Jak psát kroniku za těchto mimořádných a zvláštních okolností? Začneme počasím! Snad nebylo takové počasí dlouhá léta. Zima nebyla krutá, spíš mírná, děti neužily ani moc sněhu. Ale celé jaro – až do května – bylo chladno, studeno. Snažíme se všechny církevní svátky oslavit důstojně. Ale ubývá návštěva v kostele. Rodičové sami nemají zájem a také své děti do kostela neposílají!
Na začátku roku odjel Th.Dr. Msgr. František Kardinál Tomášek do Moskvy. Tam mu bylo československým velvyslancem v Moskvě Havelkou oznámeno, že ho Sv. Otec Pavel VI. jmenoval pražským arcibiskupem a českým primasem. Věřící lid se tomu diví.
Církevní svátky jsme prožili opravdu duchovně. Během velikonočních svátků bylo podáno 2 100 sv. přijímání. Loňského roku bylo celkem podáno 15 350 sv. přijímání. A to není započteno sv. přijímání mládežníků, kteří jsou mimo farnost.
V Katolickém tisku se objeví zprávy o jednání mezi vládou ČSSR a Vatikánem. Podrobnější zprávy však nejsou nikdy uvedeny! Čekáme a necháme se překvapit.
Měsíc květen jsme důstojně oslavili jako měsíc Královny Máje. Třikrát týdně se schází farní obec, aby uctila svou nebeskou Matku písní, litanií, básněmi, písněmi chrámového sboru a lidovými písněmi. Ať žije a vzkvétá úcta k Matce Boží!
Bylo by vhodné zaznamenat, že letošního roku se splnilo doslova přísloví našich předků: v květnu nemá oschnout pastýřova hůl! Opravdu po celý měsíc květen pršelo.
Májové pobožnosti byly velmi pěkné! Přičinila se o to i naše mladá generace. Básně přednášela dospělá děvčata. Účast na májových pobožnostech – věřících 150-200!
Okresní církevní tajemník František Líčeník odešel dne 26. dubna 1978 do invalidního důchodu. Bylo od něho velmi pěkné a kněží to přijali s pocitem vděčnosti, že se s námi přišel rozloučit na poslední květnové rekolekci. Funkci tajemníka – OCT – vykonává Dobšíček Boh.
Všechny církevní slavnosti se slaví jen v kostele! 28. května jsme oslavili svátek Těla a Krve Páně! Slavnost byl jen v kostele. Průvod šel kostelem ke 2 oltářům. Družiček bylo asi 50; výzdoba kostela – nádherná! Snažíme se zachovat a žít dle víry našich otců! 25. června 1978 oslavili jsme svátek sv. Jana Křtitele, patrona našeho farního chrámu Páně, bylo I. sv. přijímání dětí a byl ukončen školní rok v kostele. Slavnost se velmi vydařila. Bylo pěkné počasí; ačkoliv bylo jen 7 dětí, sv. přijímání bylo 155. Byla též hojná návštěva věřících v kostele.