L. P. – 1979
I letošní rok je zvláštní. Byla dlouhá zima. Jaro bylo studené a deštivé. Pak nastala letní vedra. Teplota ž 33°C. Bylo suchu. Pět neděl vůbec nepršelo. Až sv. Medard seslal déšť. Velmi ohrožená úroda byla zachráněna.
Rok 1978 lze nazvat rokem tří papežů. Nečekaně umírá Pavel VI. Konklave Kardinálů velmi brzy zvolilo za jeho nástupce milánského arcibiskupa Albino Luciano, který si zvolil jméno Jan Pavel I. Chtěl tím zdůraznit, že bude pokračovat a půjde ve šlépějích Jana XXIII a Pavla VI. Žel Bohu – ukázal se jako zářící hvězda, papež úsměvů a jeho pontifikát trval pouhých 33 dní.
Nové konklave také velmi brzy zvolilo nového papeže – arcibiskupa z Krakova, prvního papeže slovanského původu – Kardinála Karla Woljtylu, který přijal jméno Jana Pavel II.
Sv. Otec je poměrně mlád: je mu 58 let a je velmi podnikavý. První apoštolskou cestu vykonal do Mexika. Tam v Pueble byl přítomen biskupské konferenci latinsko-amerických zemí. Za svého pobytu si získal sympatie nejen v Americe, ale i na celém světě.
Druhou jeho poutí byl navštívení jeho rodné země – Polska. Vykonal tuto pouť ve dnech 2. až 10. června 1979. Navštívil Varšavu, Hnězdno, místo, kde pochován sv. Vojtěch, koncentrační tábor Osvětim – Březinku a své bývalé sídlo – Krakov. Celý polský národ jej s nadšením přivítal. Přivítali jej i státní úřady v čele s presidentem polské republiky Jablonskim a předsedou dělnické strany Gierkem. Sv. Otec na jeho cestě Polskem provázeli statisíce ba miliony věřících.
Uhelné prázdniny v měsíci lednu měly za následek šetření elektric. energií. Musíme ušetřit 10 % spotřebované elektri. energie. Proto je omezeno elektri. osvětlení při bohoslužbách ve všední dny.
Přihlášky do náboženství jsou jak v loňském roce: 15. – 25. června. 8. července 1979 byla u nás slavnost I. sv. přijímání dětí. Celkem přistoupilo poprvé ke sv. přijímání 14 dětí. S nimi jejich rodičové, sourozenci, kmotři, příbuzní a školní mládež. Bylo u sv. přijímání 205 farníků.