Cesty sv. Otce Jana Pavla II.
1) Jižní Amerika – Pueblo. Nadšeně uvítán miliony věřících.
2) Do Polska – nadšení celého národa.
3) Irsko – Severní Amerika. Organizace Spojených národů - přerušilo se jednání. Generál. tajemník OSN Kurt Waldheim – katolík – jej pozval. Byl všude přijat ne jako politik, diplomat, ale jako poutník!
4) Cesta do Turecka. Měla jiný ráz a význam. Tam sídlí hlava pravoslavné církve – Demetrios I.
Náhlou smrtí leningradského patriarchy Nikodéma, který zemřel v Římě a byl hlavním organizátorem sblížení a sjednocení katolické církve s církví pravoslavnou – ekumenické hnutí zůstalo na mrtvém bodě. Proto sv. Otec Jan Pavel II. jel do Turecka, aby obnovil jednání s pravoslavnou církví. Byl přijat prezidentem tureckým, celou vládou a jeho cesta přinesla užitek!
5. – 10. listopadu 1979 sešlo se v Římě mimořádné zasedání kardinálů. Dříve se scházeli jen ke konklave, aby zvolili nového papeže. Jan Pavel II. obnovil dávný zvyk, aby se kardinálové scházeli častěji. Už tomu tak nebylo 500 let. Jsou přece poradním sborem a nejbližší spolupracovníci papeže. Mělo to velký význam!
10. prosince 1979 převzala Nobelovu cenu – největší vyznamenání – sestra Tereza z Kalkaty. Je Evropanka. Narodila se v Albánii, aby vyrostla a byla vychována v Jugoslavii. Založila klášter v Kalkatě v Indii, kde se stará o ty neubožejší. Bývalo zvykem, že ten, kdo dostal Nobelovu cenu – na jeho počest byla uspořádaná recepce. Matka Tereza byla první, která se recepce zřekla a chtěla, aby peníze vydané na recepci jí byly věnovány pro její chudé a opuštěné v Indii. Stalo se! Také indická vláda vyšla Matce Tereze vstříc a nezdanila obnos, který za Nobelovu cenu dostala.
Církev ve světe:
K 1. lednu 1978 je 739 milionů katolíků – 18 % všeho obyvatelstva na naší plateně. Je 3 700 biskupů, 421 858 kněží, 76 311 řehol. bratrů, 1 milion sestřiček. Žel Bohu 2 500 kněží odpadlo! Avšak bilance je radostná; přibývá ve světě jak katolíků, tak katol. kněží.
Rok 1979 byl rokem dítěte! Ročně se narodí 122 milionů lidí, 12 milionů jich ročně umírá. V naší farnosti: v roce 1979 bylo požehnáno 10ti manželským párům. 19 dětí (9 chlapců, 10 děvčat) bylo pokřtěno, 15 jich odešlo na věčnost.