16. března 1980 byla IV. postní neděle – laetare! Radostná – i v naší farnosti, protože je tomu právě 20 let, co jsem přišel do farnosti uherčické jako duchovní správce. A je dobré připomenout si, co jsme společně za těch 20 let vykonali. Ti starší si to dobře pamatují, mladším je to pro poučení. Víte, v jakém stavu byl kostel i fara. Na faře 4 roky nikdo nebydlel. Bylo na ní ještě vidět stopy po válce. Byla v desolátním stavu. Vřelý dík P. Petru Markusovi, administrátorovi ze Starovic, který Uherčice spravoval excurrendo, že začal s opravami – v roce 1959. Kostel – sice velký, pěkný, ale zanedbaný. Od jeho postavení v roce 1896 na něj nikdo nesáhl a nic neopravil.
Dali jsme se do práce hned po velikonocích – 10. dubna 1960. Začalo se nejprve s opravou farní budovy. 10. 4. 1960 jsme začali a 10. 12. 1960 jsme skončili. Vřelý dík všem dobrovolným brigádníkům, kteří ochotně pomáhali. Bývalo jich denně až 25. Fara – zdivo – podsekána, isolována; v celé budově byla dána nová okna, v přízemí dveře i podlaha, mimo kancelář. Upraveno prostranství před farou. Nová brána – vstupní – z pletiva, nová železná vrata. Opravena omítka. Budova fary je pečlivě udržovaná a je pěkná dodnes. V roce 1971 – lidová strana udělala k faře chodník.
V roce 1961 se začalo s opravou kostela! Kostel byl nově vymalován. Během 6 týdnů jej vymalovali František Hanáček a Josef Vaculík z Mutěnic, oba mistři malíři a natěrači. Když uvážíme, jak je náš kostel velký a že se to zvládlo za 6 týdnů – je to obdivuhodné! Neměli jsme peníze. Nikdo nám nic nedal. Vše bylo hrazeno dobrovolnými sbírkami a dary a zápůjčkami od farníků. Měli jsme věčně dluhy, ale vše se časem zaplatilo. Při malbě kostela byla provedena nová instalace elektrického vedení, pořízeny 3 nové lustry, osvětlení ke křížové cestě, reflektory v presbytáři. Ze starého kostela byly přeneseny do nového kostela v roce 1896 věžní hodiny. Zhotovila je ve velmi krátké době firma Václav Dvořák, výrobce věžních hodin ve Vyškově. Hodiny jdou přesně na sekundu, protože se o ně pečlivě stará pan Vojtěch Rotter, kostelní hospodář. Bylo nutno pořídit nová bohoslužební roucha – ornáty, pluviály, antipendia, kostelní prádlo – alby, rochety, kališní prádlo, obleky pro ministranty. Máme je nyní v bohatém výběru ke všem svátkům, slavnostem a ve všech liturgických barvách. Ve všech liturg. barvách máme též oblečení pro 12 ministrantů.