Další léta: Úprava okolí kostela.
Za kostelem byla snůška vyřazených zemědělských strojů. Po jejich odklizení bylo navezeno 17 vleček hlíny a po pracném zpracování půdy vytvořena za kostelem zahrádka květin a keřů pro potřebu kostela. Zahrádka je oplocena. Před kostelem postaveny kerasy, opraveno schodiště, před kostelem vysázeny růže, kolem kostela zasázeny ozdobné keře.
Kostel je a zůstane dominantou vesnice!
V roce 1972 – před I. biřmováním – znovu vymalován presbytář. Pozlacen a opraven hlavní oltář.
Pan Antonín Smílek z Brna opravil všechny sochy v kostele včetně hlavního oltáře. Rovněž opravil betlém.
Pan Karel Němec, restaurátor, pozlatil a opravil boční oltář sv. Josefa, kazatelnu, křtitelnici a křížovou cestu.
V kostele zavedeno vytápění kostela osmi akumulačními kamny. Pořízeny nové koberce k hlavnímu oltáři, běhouny – v boční lodi ke svatbám. Nové kostelní prádlo, oltářní plachty, závěsy na dveře, nové oltářní zvonky. Pozlacen též kříž před kostelem. Dřevopodnik města Brna /Holčapek/ nám v roce 1979 opravil a vyladil varhany, doplnění rejstříků.
Duchovní správa – pastorace.
V roce 1960 při mém příchodu do farnosti – chodilo do kostela v neděli na mši sv. 550-600 farníků. Ve všední dny asi 30. Jen v adventě a v postě jich chodila ve všední dny 100 až 150.
V roce 1980 chodí na mši sv. v neděli 400 – 450 věřících. Ve všední dny, když je mše ráno 40 – 50, při večerní mši sv. 80 - 100. Sv. přijímání v roce 1979 bylo podáno 19.845.