L.P. 1981
Do Nového roku jsme vstoupili za tuhé zimy a v dobré duševní pohodě. Od 4. adventní neděle a během svátků vánočních bylo podání 2 245 sv. přijímání. I návštěva bohoslužeb byla dobrá. V roce 1980 bylo pokřtěno celkem 11 dětí, bylo požehnáno pouze jednomu sňatku (více svateb nebylo!) a na věčnost nás předešlo 15 věřících, kteří všichni měli křesťanský pohřeb.
Jaro začalo slibně. Brzy se oteplilo, bylo asi 14 dní krásného slunného počasí. Stromy nádherně kvetly a tak se očekávala slibná úroda ovoce. Náhle a nečekaně však se přihnala studená vlna zimy. Bylo až - 10˚C mrazu. Zmrzly ořechy, meruňky, broskve, vinohrady. Zachránily se jen pozdní jabloně. Člověk míní, Pán Bůh mění. I svátky velikonoční jsme prožili v radostném ovzduší. Byla hojná účast věřících na bohoslužbách sv. týdne. Bylo podáno 2 250 sv. přijímání. Radostné byly májové pobožnosti. Konaly se třikrát za týden. Po mariánské četbě recitovala se nebo zpívala litanie loretánská, zpíval chrámový sbor, pokaždé říkalo 5 – 10 družiček básně ke cti Panny Marie, zpívaly se mariánské písně. Účast věřících ve všední dny 100 – 120, v neděli 200.
Celým světem otřásla zpráva, že ve středu 13. května 1981 v podvečer na náměstí sv. Petra v Římě byl spáchán atentát na sv. Otce Jana Pavla II. Útočník – turecký občan – Mehmet Ali Agca – zranil papeže třemi výstřely do břišní krajiny a ramene. Sv. Otec se ihned podrobil operaci, která trvala 5 hodin. Jeho zdravotní stav se stále zlepšuje, avšak rekonvalescence bude trvat delší dobu. Křesťané i nekřesťané celého světa se modlí za uzdravení sv. Otce.
Byly pořízeny nové bílé korouhve. Látku zakoupili farníci. Celé nové korouhve ušila paní Františka Černá. Je jí 81 roků. Vše zdarma – ke cti a slávě Boží.
28. června jsme oslavili patrocinium - oslava patrona našeho farního chrámu Páně – sv. Jana Křtitele, ukončení školního roku v kostele a první sv. přijímání dětí. Účast věřících byla velmi pěkná. Bylo podáno v ten den 155 sv. přijímání.