L.P. 1983-1.část
Kronika má podávat pravdivý obraz farnosti. Tak to má být i v Uherčicích. Co napsat o letošním roku? V městech se kostely naplňují věřícími, na venkově se kostely vyprazdňují věřícími. Je to bolestná skutečnost. V několika posledních letech nám zemřelo tolik farníků, kteří chodili pravidelně na nedělní bohoslužby. Mnozí chodili denně a ke sv. svátostem. Žel Bohu, noví nepřibývají a tak nám se lavice vyprazdňují. Není to sice ještě katastrofální, ale je už to vidět. Do vyučování náboženství přihlásili rodičové – Uherčice 32, Vel. Němčice 8. Děti do náboženství chodí, chovají se slušně a učí se. Horší je to s návštěvou kostela na mši sv. Během roku děti chodí do kostela, protože je účast pravidelně kontrolována. Horší je to o prázdninách. To si žáci sami dávají dispens od nedělní návštěvy kostela.
V poslední době nám návštěvu kostela hodně narušili fotbalisté. Skoro každou neděli je nějaký zájezd na fotbalový zápas. Jedou dospělí i školáci. Žel Bohu, nedá se tomu zabránit. Aspoň školákům je doporučeno, aby chodili na bohoslužby ve všední dny, když zanedbali nedělní mši sv.
V roce 1982 byla opravena střechy kostela. Možno říci, že na opravě se podílely všechny složky. Naši chlapci nám krytinu – bobrovku přivezli, děti nám ji pomohly vynést na půdu. Práce na opravě střechy kostela trvala 6 pracovních dní. Ovšem nepracovalo se v jednom týdnu. Dle toho, jak měli pokrývači volno a čas. Třeba jen jeden nebo dva dny v týdnu. Všechna čest mužům brigádníkům, kteří pomáhali pokrývačům. Bylo jich denně 5-7. Dělali to všichni zcela zdarma. Byli to většinou členové lidové strany, kteří odpracovali 300 brigádnických hodin. Organizačně vše zařídil kostelní hospodář Josef Bartl. Celková hodnota díla – opravy střechy – byla asi 20 000 Kčs. Zaplatili jsme jen materiál – bobrovku – 4 000 Kčs. Vše ostatní věnovali farníci. Nedostali jsme žádný státní příspěvek. Vše se hradilo z kostelních sbírek!