L. P. 1983 – 1984 – 2. část

V úterý dne 24. ledna 1984 jsme pochovali pana Jakuba Hančkra, varhaníka. 45 let sloužil Božímu lidu. Svědomitě hrál na varhany – každý den. Věnoval se cvičení liturgických zpěvů. Věčná škoda, že nám tak nečekaně odešel. Účast všech sousedních kněží a množství věřících i ze sousedních farností, kteří jej přišli doprovodit na jeho poslední cestě, svědčila o dobrotě jeho srdce.
Jak byl teplý, slunný rok 1983, tak rok 1984 je rokem chladným, studeným a deštivým. Už je červenec a ještě jsme se ani pořádně neohřáli. Úroda slibně ukazuje, ale je otázka: dozraje všechno ovoce? Jaké budou letos žně. Začátkem července je ještě obilí zelené! Poručíme dešti, větru???
Radostným dnem naší farnosti byla neděle 1. července 1984. Slavili jsme I. sv. přijímání dětí, ukončení školního roku v kostele a patrocinium. Dětí u I. sv. přijímání bylo 16. Ke sv. svátostem přišli též školáci, rodičové, kmotři dětí, i ostatní farníci. Bylo 171 sv. přijímání. Děti vyšly ze sakristie, průvodem boční lodí a středem kostela přišly ke křtitelnici. Tam bylo obnovení křestního slibu. Mše sv. byla obětována za děti, které šly poprvé, jejich rodiče a kmotry a na úmysl dobré, náboženské výchovy dětí!
Začínáme jubilejní rok sv. Metoděje. Připravujeme se, abychom důstojně oslavili 1 100 výročí smrti sv. Metoděje. Každá první neděle v měsíci je věnována tomuto jubileu. Budeme se všichni snažit, abychom pokračovali v jubilejním roce Vykoupení!