Byl-li rok 1974/5 úpadkový, pokud se týká náboženského života, už září 1975 hlásilo katastrofu. Počet dětí přihlášených do náboženství klesl ze 72% na 50%. Nepřihlášené děti většinou rodiče vůbec neposílají do kostela. Lidé si teprve pomalu uvědomují, co se rozumí slovem „svoboda náboženství,“ která je zaručena ústavou a kterou náš stát podepsal v Helsinkách. Bylo to uveřejněno v Katolických novinách 22. 2. 1976. „Svoboda náboženských obřadů je zaručena všem občanům.“ K tomu připojuje moskevský patriarcha Pimen: „Stát poskytuje věřícím do užívání bezplatně církevní budovy, které jsou majetkem všeho lidu, a také kultovní předměty.“ Tak co můžeme chtít víc?

Na začátku roku připravujeme se horlivě na generální opravu vnějšku i vnitřku kostela. Zvenčí byla fasáda sbíjecími elektrickými kladivy otlučena a sháníme způsob provedení perlitové omítky. Během prázdnin bychom chtěli mít zevnějšek v pořádku. Uvnitř kostela chceme odstranit nevhodný hlavní oltář, který tam byl postaven před 80 lety místo původního barokního. Ještě štěstí, že sochy z toho oltáře nebyly zašantročeny, až na sochy patronů kostela. Byly umístěny na půdě kostela a nejsou téměř dotčeny červotočem. Nyní jsou v opravě. Při té příležitosti pořídíme nový oltář versus populum a dáme novou dlažbu do presbytáře z vračanského mramoru. Původní po přebroušení položíme do oratoří, kde je pouze betonová zem a do sakristie, kde jsou velké pískovcové kvádry.

Rok 1976 byl převážně suchý, ovšem na hrozny dobrý. „Suchopár“ byl i v náboženském životě. Kostel se dále vyprazdňuje, ubývá rodičů, ubývá dospívající mládeže, zvláště dívek, děti nepřihlášené do náboženství kostel vůbec nenavštěvují. Na odpolední bohoslužby nikdo z mládeže ani dětí nechodí. Dětí přihlášených do náboženství z III. – V. třídy je 69%. Na celé škole 37,5%. Kostel až do výše oken jsme omítli perlitem, rovněž i faru do výše 2 metrů. Barokní sochy ze starého oltáře jsme odvezli restaurátorovi p. Bařinkovi z Brna na opravu. Budou hotovy asi v polovině roku 1977.

7. 1977 byl jmenován pražský biskup Dr. František Tomášek kardinálem.
Hladinou veřejného mínění pohnuli 1. 1. 1977 odvážní muži, kteří vydali Chartu 77. Apelovali, aby stát dodržel dohodu, podepsanou v Helsinkách, zvláště svobodu projevu, svědomí a náboženství. 19. 6. 1977 svatořečen Jan Neumann, biskup ve Filadelfii.

(z farní kroniky)