O Velkých Němčicích se v r. 1977 hodně mluvilo a psalo. Dosáhly nejvyšších hospodářských výsledků: 55,5q obilí/ha. (Sovětský svaz 15,1). Na všech ulicích byly dobudovány dlážděné chodníky a dokončeno asfaltování silnic ve vsi, takže všechny obecní silnice jsou již zasfaltovány. Před domy jsou záhony květin, takže obec byla prohlášena „vzornou obcí.“ Myslím, že nemalou měrou k tomu přispěla nová fasáda kostela a fary. Při této práci se zvláště osvědčily mladé ženy z JAVE. Třebaže oprava byla ztížena tím, že všechny pracovní síly byly odváděny (povinně) na stavbu protilehlého kina a restaurace, u kostela bylo denně pracovníků dostatek. Na opravu byla vypůjčena jedna sada trubkového lešení od farního úřadu v Nosislavi. V té době zemřel nosislavský dp. P. Leopold Benáček, děkan v.v. Letos jsme dostali kardinála. Stal se jím pražský biskup Dr. Josef Tomášek (26. 7. 1977). Úpadek náboženského života pokračuje. Kostel se dále vyprázdňuje. Počet sv. přijímání klesl mírně pod 20 000. Dětí, přihlášených do náboženství, bylo 46%. U 1. svatého přijímání bylo 16 dětí. Barokní sochy už jsou opět na faře – krásně zrestaurovány. Dá-li Pán Bůh, příští rok budou pozlaceny a vráceny do kostela. Kříž, který pořídila v roce 1918 katolická Omladina, a který stál před školou, byl po domluvě se mnou přenesen na nároží ulice Německé a Jízdárenské. Tam bude mít výborné uplatnění: je na cestě od nově postavené jídelny JZD. Za to jsem obdržel povolení pořídit pro kostel akumulační kamna.

(z farní kroniky)