Malá poznámka: Proč byl odstraněn krásný, umělecký barokní oltář z r. 1895? Když byl odstraněn, jistě už nebyl hezký. Bylo to patrno na výše zmíněném soklu. Sokl byl celý i se zlatými ozdobami natřen zelenočernou barvou, tak jistě vypadal i celý oltář. Krajky na rochetě sv. Jana byly zatřeny několikerým fermežovým nátěrem, že nebyly vůbec patrny. Rovněž i rouno na límci. Pravá ruka nebyla na kůru s jinými zlomky, nýbrž na faře. Zlom byl černý, což svědčilo, že Kristus Pán byl na oltáři už léta bez ruky. Mimoto v okolí se budovaly koncem století 19. a začátkem 20. nové kostely, kdežto ve Velkých Němčicích nedovolila obecní rada ani prodloužení kostela.

Po odstranění lešení byla vytrhána vyšlapaná dlažba v presbytáři. Při tom došlo ke zvláštní události. Pojednou podkladní rum se začal sypat dolů a otevřela se díra. Dělníci ji ihned rozšířili a tak jsme se octli v kryptě. Z úmrtních matrik jsem se dověděl, že v kryptě jsou pohřbeni následující kněží: P.Kalcher, Pietschek, Ruschka, Černý. Po modlitbě jsme nadzvedli víka a skutečně jsme spatřili kněze v ornátě. Na nohou měli boty, v rukou mosazný kříž.

Od 28. 9. do 5.10. pozlacovač vyzlatil oltář a ambon a po řádném vydrhnutí kostela mohla být na velké hody 22.9. 1978 sloužena poprvé mše svatá u nově rekonstruovaného oltáře. Na kůru zpíval operní zpěvák Richard Novák (při ranní). Při velké a při požehnání paní Witová se sborem. Tak bylo korunováno zdarem úsilí mnoha rukou a hlav. Kéž není jednoho dne, aby na tomto oltáři nebyla přinášena oběť. Pod oltář a do oratoře byl koupen koberec, na dveře závěsy a dvoje akumulační kamna.

18. 1. jsem dal zbagrovat zahradu a zjara jsem vysázel vinohrad. Září víno neuvařilo, poněvadž bylo velmi chladné.

(z farní kroniky)