Politický a církevní přehled od r. 1907, kdy byla posledně schránka otevřena.
Jako oko shlíží koule na věži (nyní zlatá) na poměry ve farnosti, v ČSSR a ve světě.
V letech 1914 – 18 přehnala se světem I. světová válka. Hlavní strůjce, Německo, bylo poraženo a na východě po odstranění cara vznikl Sovětský svaz na zásadách marxisticko-leninských. Ideologie materialistická, atheistická. Německo se podruhé pozvedlo a pod vedením Adolfa Hitlera rozpoutalo nejstrašnější II. světovou válku (1938). Miliony zahynuly na frontách, miliony (zvl. Židé) v koncentračních táborech. Mezitím byla vyrobena atomová puma a jí byla II. světová válka definitivně ukončena (Hirošima, Nagasaki 1945). Po válce se rozpoutal boj o prvenství ve světě mezi SSSR a USA. Nyní svět trne, poněvadž USA se rozhoduje vyrobit dosud nejstrašnější zbraň, neutronovou bombu. Pán Bůh nás chraň.
Ke sklonku II. světové války byly zasaženy i Velké Němčice. Téměř polovina Vel. Němčic shořela. Oběti na lidech byly díky bunkrům malé. Zahynulo 11 osob.
Po náboženské stránce musili katolíci o svá práva se dohadovat. S nejvyšších stát. míst bylo raženo heslo: „Řím musí být souzen a odsouzen.“ To proto, že Rakousko, které se po válce rozpadlo, bylo ryze katolické. Ale později zásluhou kat. inteligence a Lidové strany, vedené Msgrem Šrámkem se poměry zkonsolidovaly, že mohl být v r. 1934 uspořádán v Praze eucharistický sjezd. Oživení duchovního života bylo možno pozorovat i ve Vel. Němčicích. R. 1926 byly pořízeny nové zvony, které ovšem byly za II. světové války opět vzaty k válečným účelům. Po válce byly pořízeny 3 nové – větší a 22. 8. 1949 byly p. biskupem Msgrem Dr. Karlem Skoupým slavnostně vysvěceny.
Snad nejživěji se rozproudil náb. život v letech 1945 – 50. Na první pátky bývalo u sv. přijímání 300 lidí (škol. mládež všechna), pro němčické muže a ženy byly uspořádány zvlášť exercicie, autobusy poutníků byly vypraveny na pouti do Křtin, na Sv. Hostýn a Sv. Horu. V kostele jsem nacvičil všechny mariánské sbory, Kašparovy pašije, Hromádkovy zpěvy k Božímu Tělu. Pak přišla za varhany školená zpěvačka Anděla Šopfová (později částečně oslepla), která přezpívala všechna sóla. Nyní, po pořízení nových varhan, zasedají za ně lidé z konzervatoře. V přítomné době p. prof. Josef Bláha, důchodce, dříve u Michaela v Brně.
V r. 1948 se domohla moci u nás komunistická strana. Majetky byly zesocializovány (sedlák Fr. Růžička – jako „neplnič“ byl pro odstrašení vystěhován do Čech). Zmizela drobná políčka a vznikly velké hony, které obdělávají těžké traktory a kosení a výmlat se provádí kombajny. Když vzniklo JZD, dostávali lidé 8 korun na den. Prosil jsem nového předsedu p. Adamčíka, aby se postaral, aby lidé dostali více. Řekl: „V krátké době budou mít 25 – 30 korun, ale čím víc budou mít, tím jich bude méně v kostele.“ Měl 100% pravdu. Dnes činí průměrná roční mzda 27 500 korun. Muži, kteří denně navážejí krmivo, obdrží za rok 40 – 42 000 korun. V r. 1977 získalo JZD Osvobození ve Velkých Němčicích nejvyššího výnosu ve státě 57, 5q/ha. Za 1q obdrží od státu 170 korun. Za těchto podmínek je samozřejmé, že by se nikdo nechtěl vrátit k dřívějšímu způsobu hospodaření. Pro lidi je u nás vystavěno už 5 bytovek, na stavbu soukromého domu obdrží od státu 38 000 korun nenávratné půjčky. Všude se staví nebo přestavuje. Lidé bydlí v komfortních bytech. Všude je vodovod, koupelny, automatické pračky, chladničky, ústřední topení. Od loňského roku se zavádí plyn. Všechny silnice jsou asfaltové. Letos byla obec vyhlášena vzornou obcí.
U kravína pracuje ve dne v noci granulárna krmiv. U Nové Vsi je JAVE (výkrmna jatečných vepřů), která dodává ročně 134 vagónů vepřů na trh.
Lidem se daří výborně, jako nikdy dříve. Pokud se týká náboženství: stále jsou na schůzích přesvědčováni, aby se vyrovnali s náboženskou otázkou, oni i jejich děti. Kteří tak učiní, mají všude přednosti a výhody. Nedělní bohoslužby navštěvuje asi 50%, do náboženství je přihlášeno 43% dětí. Počet obyvatel 1530.
Spisuje Alois Velísek, farář od r. 1946. Ve Vel. Němčicích jsem od r. 1939.