Naposled jsme se zmiňovali o tom, co napsal P. Velísek do báně našeho kostela.
Nejstarším napsaným dokumentem je ovšem listina z roku 1907, kterou napsal pan starosta Josef Fiala:
Léta Páně 15. října 1907 dokončena byla oprava věže zdejšího kostela za úřadování starosty pana Josefa Fialy, radních pánů Matěje Volingra a Martina Rezla, jehož stařeček byl starostou, když se opravovala věž r. 1828. Duchovním správcem byl pan František Mikšánek, biskupský rada a děkan, kaplanem byl zde p. J. Kubínek. Nadučitelem byl Josef Kalvoda, učitelem Jan Bínek, který zastával zároveň místo obecního tajemníka. Mladším učitelem byl Vladimír Kelbl a učitelkou Hedvika Šenková.
Tehdy vyučováno ve staré budově školní zřízené z panské hospody a jedna třída v domě č. 128. V roce 1908 bude však vystavena nová budova nákladem 50 000 Korun. Roku letošního je značná drahota: žito je za 21 K, pšenice 23 K, ječmen 20 Korun. Vína je úroda menší, zato je velmi dobré.
Předsedou záložny je pan Matěj Fleijšingr, správcem p. Jan Klimš.
Členů obecního zastupitelstva jest 30 a tehdy to byli tito pánové:
Krejčí Jan, Růžička Jan, Samson Cyril, Klimš Jan, Fleišingr Matěj, Růžička Martin, Růžička Václav, Šabata Tomáš, Celnar Marcel, Pich Antonín, Rujzl Jan, Broskva Jan, Doležal František, Novák Šimon, Prchal Vavřin, Krejčí Matěj, Schilder František, Muller Cyril, Vintrlík František, Mrkvica Josef, Andrlička Karel, Hotový Julius, Šabata Jakub, Fiala Jan, Mrkvica Augustýn, Šotnar Tomáš.
Na obecním hostinci byl nájemníkem František Janek, obecním sluhou Jakub Křivánek.
Počet obyvatel 1508.
Nemoce toho času nebyly žádné. Časem vyskytovalo se strnutí šíje. Letošního roku anebo snad narok zřízena bude ve V. Němčicích telefonní a telegrafní stanice.
Na rybníku vody nebylo již a rostl tam dobrý palach.
Ve vinohradech vyskytuje se révokaz (mšice révová), která zničí úplně vinice naše. Letos jsou již valně mšicí tou napaden vinice nosislavské.
Ve Vel. Němčicích 15. října 1907 starosta: Josef Fiala